Շամբի միջնակարգ դպրոց

,,Մայիսյան Հերոսամարտեր,, միջոցառում

08.05.2018թ.-ին Շամբի մ/դ –ում տեղի ունեցավ <<Մայիսյան հերոսամարտեր>>խորագրով ցերեկույթ միջոցառում ,որին մասնակցում էին 5-10-րդ դասարանների աշակերտները:

Նրանք <<կենդանի լրագրով>> ներկայացրեցին հերոսամարտերը, ինչպես նաև երգեցին հայրենասիրական երգեր և արտասանեցին միջոցառման համապատասխան բանաստեղծություններ:

Միջոցառումը կազմակերպել էր դպրոցի ԴԱԿ Արփիկ Միխայելյանը