Շամբի միջնակարգ դպրոց

Տարրական,հիմնական և միջնակարգ դպրոցի լիցենզիաները